Purimšpil
Pořádá Židovský hlas solidarity s podporou Strategie AV21: Výzkumný program “Identity ve světě válek a krizí.”

24. 03. 2024
19:00
Libeňská synagoga, Praha
https://lekarnapodstrani.com/