underlineallarticles

Politické myšlení včera a dnes
Pořádá Nakladatelství OIKOYMENH ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR

21. 03. 2024
18:00
Literární kavárna Božská Lahvice, Bílkova 6, Praha 1