underlineallarticles

Evropský festival filozofie Velké Meziříčí: Přirozené a umělé
Pořádá Jupiter club Velké Meziříčí. Obsahovým garantem festivalu je Filosofický ústav AV ČR

06. 06. 2024 - 12. 06. 2024
Velké Meziříčí
Free ebooks Library zlibrary project