underlineallarticles

Odolná společnost –⁠ Mezi bezmocí a tyranií: představení knihy s diskusí
Pořádá redakce časopisu CEDIT s podporou Centra experimentálního divadla a Akademie věd České republiky

28. 02. 2024
19:00
Sklepní scéna Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9, Brno