underlineallarticles

Diskusní večer: Sametový byznys? Průmysl a podnikání ve Zlíně devadesátých let
Pořádáno s podporou výzkumného programu Strategie AV21 „Město jako laboratoř změny; Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život“.

22. 11. 2023
17:00
Ústřední knihovna, 2. podlaží budovy 15, kavárna, 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Zlín