underlineallarticles

Karel Kosík a dialektika konkrétního: uvedení knihy
Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie Filosofického ústavu AV ČR v.v.i. a časopis Kontradikce

14. 11. 2023
18:00
Kampus Hybernská, čítárna