underlineallarticles

Za/hradní slavnost na hradě Pirkštejn
Akce se koná za podpory hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové a Centra medievistických studií při Filosofickém ústavu AV ČR.

27. 05. 2023
14:30
hrad Pirkštejn, Rataje nad Sázavou