underlineallarticles

Evropský festival filozofie: lokální a globální
Pořádá Jupiter club Velké Meziříčí ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR a Masarykovou univerzitou v Brně

01. 06. 2023 - 07. 06. 2023
19:00
Velké Meziříčí