underlineallarticles

XXIX. setkání doktorandů
Pořádá Centrum medievistických studií (UK a FLÚ AV ČR)

04. 04. 2023
9:30
Akademické konferenční centrum, Jilská 1, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/