underlineallarticles

Jan Patočka 45 + 1 (Představení Patočkových Filosofických deníků)
Pořádá Nakladatelství OIKOYMENH · ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR

13. 03. 2023
19:00
Kavárna Božská lahvice, Bílkova 6, Praha 1