underlineallarticles

Představení nového svazku řady Dílo Jana Amose Komenského / J. A. Comenii Opera omnia 19/II
Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

16. 03. 2023
17:00
Literární kavárna nakladatelství Academia, Wiehlův dům, Václavské náměstí 792/34, Praha 1, první patro.