underlineallarticles

Večer s knihou: Přátelské tváře matematiky Marie Větrovcové
Pořádá Nakladatelství Oikoymenh ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR

08. 03. 2023
19:00
literární kavárna Božská lahvice, Bílkova 6, Praha 1