underlineallarticles

Autonomous Vehicle Ethics: The Trolley Problem and Beyond
Pořádá Filosofický ústav AV ČR, Ústav státu a práva AV ČR a Ústav informatiky AV ČR

06. 12. 2022
17:00
Budova AV ČR, Národní 3, sál č. 108