underlineallarticles

Příběhy slavných vil
Srdečně zvou Evermod Gejza Šidlovský, O. Praem., ředitel Strahovské knihovny, Ondřej Ševeček, ředitel Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. a Josef Zumr, předseda nakladatelství FILOSOFIA

06. 10. 2021
16:00
Filosofický sál Strahovské knihovny
Strahovské nádvoří 132/1
Praha 1