underlineallarticles

Evropský festival filozofie
Ve spolupráci s FLÚ AV ČR a MUNI v Brně pořádá Jupiter club Velké Meziříčí

29. 08. 2021 - 12. 09. 2021
Velké Meziříčí