underlineallarticles

Setkání nad knihami Turnaj víry a Přenos vědění
pořádají Filosofický ústav AV ČR, Centrum medievistických studií a nakladatelství Filosofia

28. 06. 2021
17:00
dvůr Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1