underlineallarticles

How to Build a Republic?
prof. Gabrielle Radica, prof. Richard Butterwick-Pawlikowski, dr. Jan Květina
Pořádají Polský institut v Praze, CEFRES, nakladatelství OIKOYMENH a Filosofický ústav AV ČR

25. 02. 2020
17.00
AKC, Husova 4a, Praha 1