underlineallarticles

Proměny františkánské tradice. Od teologie a filosofie ke kultuře a umění
Prezentaci knihy pořádají Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR a Česká provincie bratří františkánů

30. 01. 2020
19.00
Refektář kláštera u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Praha 1