underlineallarticles

Shaming na sociálních sítích
PhDr. Radim Hladík, Ph.D.
Přednáška v rámci Týdne vědy a techniky 2019

14. 11. 2019
17.00
iQLANDIA, Liberec
https://lekarnapodstrani.com/