underlineallarticles

Pravdoláskařství
Doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D
Přednáška v rámci Týdne vědy a techniky 2019

12. 11. 2019
17.30
Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem