underlineallarticles

Představení knihy "Johannes Mathesius" doc. Petra Hlaváčka
doc. Petr Hlaváček, Ph.D.
Pořádá Collegium Europaeum při FF UK a FLÚ AV ČR a Evangelická církev augsburského vyznání v Praze

06. 06. 2019
18.00
AKC, Husova 4a, Praha 1