underlineallarticles

Žiji se svou minulostí / Mit meiner Vergangenheit lebe ich
Představení knihy, četba ukázek a diskuse: pořádají nakladatelství OIKOYMENH, Goethe-Institut a Česko-německý fond budoucnosti

26. 09. 2017
18.30
Goethe-Institut, Masarykovo nábř. 32, Praha 1