underlineallarticles

Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu
Představení knihy pořádají Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR a nakladatelství Filosofia

26. 09. 2017
16.30
AKC, Husova 4a, Praha 1