underlineallarticles

Prezentace knihy Jamese Hilla "Berkeleyho filosofie ducha"
doc. James Hill, Ph.D.
Pořádá Ústav filosofie a religionistiky FF UK ve spolupráci s Oddělením novověké racionality FLÚ AV ČR a nakladatelstvím Filosofia

09. 03. 2017
19.00
FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1