underlineallarticles

Prezentace dvou knih k tématu historia litteraria
Pořádá Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR

14. 12. 2016
15.00
Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1, přednáškový sál
Free ebooks Library zlibrary project