underlineallarticles

Látka, živly a život: Plotínův výklad participace látky na idejích v Enn. VI 5 [23], 8,1 – 10,11
prof. Filip Karfík, Ph.D, Université de Fribourg
Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress“

14. 10. 2014
19.15
AKC, Husova 4a, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/