underlineallarticles

Rétorika a vědění: předpoklady stoického pojetí rétoriky
Vladimír Mikeš, Ph.D.
Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress“

20. 05. 2014
17.00
FLÚ AV ČR, zasedací sál, Jilská 1, Praha 1