underlineallarticles

Utváření komunistického státu blahobytu (1945-1960)
Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D., Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze
Čtvrteční seminář CTS

05. 06. 2014
10.00
CTS, Husova 4, Praha 1