underlineallarticles

"Centrální dogma" kvartérní paleoekologie v troskách?
Petr Pokorný
Čtvrteční seminář CTS

21. 11. 2013
10.00
CTS, Husova 4, Praha 1