underlineallarticles

Proměny pojmu objektivity v dějinách vědy
Ondřej Švec
Cyklus "Současné přístupy v historické epistemologii"

19. 06. 2013
11.00
zasedací místnost FLÚ, Jilská1, Praha 1
Free ebooks Library zlibrary project