Styly myšlení
Jindřich Černý
Cyklus "Současné přístupy v historické epistemologii"

29. 05. 2013
11.00
zasedací místnost FLÚ, Jilská1, Praha 1