underlineallarticles

Hardware pro morální rozhodování
Radim Brázda
Pořádá Oddělení morální a politické filosofie FLÚ AV ČR

24. 04. 2013
14.00
zasedací místnost FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1