underlineallarticles

Karel Kosík: Aktuálnost evropského myslitele
Pořádá Casa della cultura, České centrum v Miláně ve spolupráci s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR

02. 03. 2024
17:00
Casa della Cultura, Via Borgogna 3, Miláno / online.