underlineallarticles

VIII. Kolokvium o modalitách dobra
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

07. 08. 2024 - 09. 08. 2024
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha