underlineallarticles

XXVIII. setkání doktorandů a mladých badatelů
Pořádá Centrum medievistických studií (FLÚ AV ČR a FF UK)

27. 04. 2022
9:00
Akademické konferenční centrum Husova 4a, Praha 1