underlineallarticles

Sociologie a filosofie fyziky: konflikty, křivdy, usmíření
Badatelský seminář na půdě FLÚ AV ČR s podporou Strategie AV21 a FF UK

23. 03. 2022
14:30
zasedací místnost FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1