underlineallarticles

Sociologie a filosofie fyziky: konflikty, křivdy, usmíření
Badatelský seminář v rámci programu Odolná společnost pro 21.st.

23. 02. 2022
zasedací místnost FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1