underlineallarticles

Filip Tvrdý: Bída racionální iracionality
Pořádá Oddělení logiky

16. 12. 2021
14:00
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1