underlineallarticles

Vojtěch Kolman: Existuje logika konstitutivní výjimky?
Pořádá Filosofický ústav AVČR a Filosofická fakulta UK

17. 06. 2021
14:00
online seminář