underlineallarticles

Translation and Its Reframing in Philosophy
Luca Illetterati, Saša Hrnjez
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

04. 10. 2019
10.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost