underlineallarticles

Difference-making conditionals and the Relevant Ramsey test
Hans Rott (University of Regensburg)
Seminář Oddělení logiky FLÚ AV ČR

04. 03. 2019
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost