underlineallarticles

An Algebraic Study of Questions
Vít Punčochář
Seminář Oddělení logiky FLÚ AV ČR

24. 01. 2019
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost
https://lekarnapodstrani.com/