underlineallarticles

Jednota a mnohost v současné kultuře
Michael Hauser, Joe Grim Feinberg a Jakub Ort
Pořádají Oddělení současné kontinentální filosofie a Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR

23. 11. 2018
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost