underlineallarticles

Vědění a zvuk v raně moderní Evropě: vadný sluch, slabá paměť a špatná akustika jako nástroje pro zkoumání reformace
Anna Kvíčalová, CTS
Čtvrteční seminář CTS

25. 01. 2018
10.00
CTS, Husova 4, Praha 1