underlineallarticles

Antické teorie predikace
Matyáš Havrda, Ansten Klev
Pořádají Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení a Oddělení logiky FLÚ AV ČR

05. 04. 2018
14.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost
https://lekarnapodstrani.com/