underlineallarticles

Antické teorie predikace
Matyáš Havrda, Ansten Klev
Pořádají Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení a Oddělení logiky FLÚ AV ČR

09. 11. 2017
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost
https://lekarnapodstrani.com/