underlineallarticles

Antické teorie predikace
Matyáš Havrda, Ansten Klev
Pořádají Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení a Oddělení logiky FLÚ AV ČR

26. 10. 2017
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost