underlineallarticles

Dohlížet a trestat: Normativní charakter filosofie vědy
Lukáš Hadwiger Zámečník (Univerzita Palackého v Olomouci)
Pořádá Centrum formální epistemologie (CFE) při FLÚ AV ČR

01. 06. 2017
10.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost