underlineallarticles

Rozmanitost kultur v kmenových společnostech tropů: dnešní stav a budoucnost jazyků a etnobiologických znalostí na Nové Guineji
Vojtěch Novotný (Biologické centrum Akademie věd ČR)
Čtvrteční seminář CTS

19. 01. 2017
10.00
CTS, Husova 4, Praha 1