underlineallarticles

Aristotle's Posterior Analytics
Seminář pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení a Oddělení analytické filosofie

24. 10. 2016
16.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost
https://lekarnapodstrani.com/